Matični podaci

GDSN (global data synchronisation network – globalna mreža za sinkronizaciju podataka) automatizirana je i standardizirana globalna mreža za sigurnu i kontinuiranu sinkronizaciju matičnih podataka.

Automatizirana sinkronizacija podataka omogućava svim partnerima koji sudjeluju u razmjeni da u svojim sustavima uvijek imaju točne i pouzdane podatke o proizvodima.

Na GDSN mrežu priključuju se poslovni subjekti iz cijelog svijeta. Namijenjena je svim sudionicima opskrbnog lanca:

  • Trgovcima, kojima ispravni matični podaci jamče bolju skladišnu organizaciju,
  • Proizvođačima, koji podatke trebaju objaviti samo jednom, a ne posebno za svakog kupca,
  • Špediterima, koji na taj način mogu bolje prostorno organzirati prijevoz dobara,
  • Distributerima, kojima olakšava regionalnu lokalizaciju podataka, smanjuje mogućnost pogreške pri kontaktu s krajnjim kupcima.

Spajanjem svojih vlastitih podatkovnih baza u GDSN mrežu proizvođači i trgovci mogu na jednostavniji način i posve automatski razmjenjivati podatke sa svim svojim poslovnim partnerima. Regionalni smještaj poslovnih partnera posve je nevažan, pa tako primjerice možete razmjenjivati podatke sa svojim dobavljačem iz Kine i kupcem iz Njemačke.

Svrha postojanja GDSN mreže jest olakšavanje i poboljšavanje komunikacije između poslovnih partnera iz cijelog svijeta, što u konačnici predstavlja značajne uštede zahvaljujući smanjenom broju komunikacijskih pogrešaka i optimiziranom rukovanju proizvodima pri transportu i skladištenju.

GDSN mreža stalno raste, pa je tako od 200 priključenih trgovačkih partnera u 2005. godini danas narasla na preko 17000.

Trenutno su u mreži registrirani podaci o nešto više od 6,5 milijuna proizvoda.