Industrije

Proizvodi koje nudimo i usluge koje pružamo nalaze svoju primjenu u velikoj broju industrija.

Elektronička razmjena podataka pruža benefite svim korisnicima u gospodarskom sektoru, ali i u javnim ustanovama te raznim državnim tijelima i tijelima lokalne uprave i samouprave. Uštede koje EDI sustavi pružaju su enormne i obično se implementacija isplati već nakon … godine korištenja.

Upravljanje podacima o proizvodima i uslugama usmjereno je prvenstveno na one industrije koje kontinuirano manipuliraju velikim brojem proizvoda i u svom poslovnom procesu uključuju niz poslovnih partnera (od proizvođača, dobavljača, distributera, elektroničkih posrednika, kupaca i sl).

Upravljanje imovinom (Enterprise Asset Management)