Upravljanje imovinom (Enterprise Asset Management)

Održavanje i upravljanje materijalnom imovinom usmjereno je na sve one industrije koje u poslovanju koriste strojeve ili drugu materijalnu imovinu. To su prvenstveno:

Kontaktirajte nasViše o MainPacu
  • Proizvođači  – bilo da se radi o prehrambenoj industriji, industriji odjeće ili nekoj trećoj, optimalna iskoristivost imovine je ključna za visoku produktivnost, učinkovitu proizvodnju, smanjenje dodatnih troškova te naposljetku za uspješno poslovanje organizacije. Imovina podrazumijeva postrojenja, strojeve unutar tvornica, ali i opskrbu infrastrukturom, razvojnim laboratorijima, skladištima, vozilima i sl. MainPac rješenje omogućava veću dostupnost opreme, smanjenje neplaniranih prekida rada, poboljšanu učinkovitost održavanja i učinkovitost resursa te bolji uvid u rizike i troškove portfelja.
  • Luke i terminali – mnoge organizacije koriste luke i terminale za prijevoz roba te očekuju učinkovito poslovanje, odnosno isporuke u roku i sigurnost roba. Svako kašnjenje i kvarovi opreme i lučkih postrojenja imaju ozbiljne posljedice na brojne organizacije, a moglo bi se reći da o tome ovise i nacionalna gospodarstva. Korištenje MainPac rješenja znači proaktivno upravljanje lukom i imovinom, kao što su brodske i obalne dizalice, skladišna infrastruktura, vozila i sl. Ujedno, benefit je poboljšana iskoristivost imovine i protok robe, manje grešaka pri prijevozu rizične robe, smanjenje održavanja i kvarova i sl.
  • Energetska postrojenja i komunalne usluge – energija, bilo da se radi o fosilnim gorivima ili obnovljivim izvorima energije, u današnjem svijetu igra veliku ulogu. Potrošnja i pritisci kupaca na cijenu su sve veći, zbog čega je važno držati operativne troškove i troškove održavanja na optimalnom nivou. MainPac softverska rješenja optimiziraju poslovne procese pružatelja komunalnih usluga te pružaju potrebne podatke što doprinosi efikasnijem upravljanjem i održavanjem imovine. Rješenja doprinose većoj produktivnosti cijelog sustava, manjim troškovima održavanja te pružaju mogućnost predviđanja mogućih kvarova kao i optimalna rješenja.
  • Ostali – rudarska industrija, upravljanje objektima, upravljanje flotama